08 sep 2015

Bezwaarschrift indienen: even een overzicht

Omdat Groen Kortrijk inspraak en goede besluitvorming heel belangrijk vindt, zetten we op een rijtje hoe je tegen een bepaalde beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen (hierna afgekort als CBS) een bezwaarschrift kan indienen. Een bezwaarschrift kan gericht zijn tegen bijvoorbeeld een bouw- of milieuvergunning.

Sommige mensen hebben schrik voor ‘represailles’ en twijfelen of ze een bezwaarschrift zouden indienen. Die vrees is ongegrond, want een bezwaarschrift is voor de burger juist een instrument om  bezorgdheden te uiten. Meer nog, het draagt bij tot meer democratische en onderbouwde beslissingen. En daar is niets mis mee, toch?

Wie kan een bezwaarschrift indienen?

Een bezwaarschrift kan je alleen of in groep indienen. Het aantal bezwaarschriften maakt op zich niet uit. Het CBS is immers niet verplicht om rekening te houden met de bezwaren. Wel moet het CBS de bezwaarindieners persoonlijk een antwoord geven. Natuurlijk is het wel zo dat hoe meer burgers een bezwaarschrift indienen of ondertekenen, hoe meer draagvlak de bezwaren hebben en hoe sneller het CBS geneigd zal zijn om daar toch rekening mee te houden.

Het is belangrijk dat een bezwaarschrift getekend is met naam en adres. Anders is het bezwaarschrift niet geldig. Je kan eventueel wel in het bezwaarschrift vragen om het niet aan derden mee te delen.

Inhoud

Inhoudelijke vormvereisten zijn er niet. Een bezwaarschrift bevat de bezorgdheden die de bezwaarindiener heeft bij een bepaalde beslissing van het CBS. Die bezorgdheden en bedenkingen moeten wel gegrond zijn.

De argumenten zijn best ook goed onderbouwd. Daarvoor kan je het administratief dossier raadplegen. Dat kan tijdens de openingsuren van het stadhuis, aan de desbetreffende balie (meestal de blauwe balie van bouwen en wonen). Je kan daarvoor gewoon langskomen en het dossier aanvragen. Je kan ook telefoneren naar het stadhuis met de vraag om een bepaald dossier voor inzage klaar te leggen.

In het stadhuis mag het dossier enkel worden ingekeken. Foto’s of kopies van het dossier mogen niet worden genomen. Notitie nemen is wel toegestaan.

Wil je jouw argumenten extra kracht bijzetten? Dan zijn foto’s vaak een goed idee. Voeg die dus zeker toe aan jouw bezwaarschrift als ze jouw bedenkingen helpen verduidelijken.

Belangrijk is dat je in het bezwaarschrift schrijft wat je van het CBS juist wil. Wat moet het CBS volgens jou doen? Je kan ook zelf een alternatief voor de genomen beslissing voorstellen. Louter schrijven dat je het met een bepaalde beslissing niet eens bent volstaat dus niet.

Aan wie bezorgen?

Is je bezwaarschrift getekend met naam en adres? Dan adresseer je die aan:

Het College van Burgemeester en Schepenen
Grote Markt 54
8500 Kortrijk.

Je schrijft in de hoofding over welk dossier het bezwaarschrift gaat.

Het bezwaarschrift stuur je aangetekend op. Of je geeft die af aan de balie van het stadhuis. Dan krijg je een ontvangsbewijs. Dat laatste kost je niks.

Termijn

Het bezwaarschrift moet worden ingediend vóór de laatste dag die in het administratief dossier staat. De termijnen verschillen naargelang het gaat om een bouwvergunning, een groot project, een milieuvergunning… Kijk dus steeds de termijn na in het administratief dossier! Met bezwaarschriften die te laat zijn ingediend wordt helemaal geen rekening gehouden. Je zal er dus ook geen antwoord op krijgen.

Op vraag van de Groen-fractie zijn de lopende openbare onderzoeken vermeld op de website van Stad Kortrijk. Per dossier staat ook de termijn vermeld. Je kan dat raadplegen op

www.kortrijk.be/openbareonderzoeken

of

www.kortrijk.be/milieuvergunningsaanvragen

Vragen?

Als je nog vragen hebt bij het opstellen van jouw bezwaarschrift, aarzel dan niet om Groen-gemeenteraadslid Cathy Matthieu te contacteren. Zij helpt jou graag bij het opstellen van je bezwaarschrift. Dat kan via [email protected] of je kan ze bereiken via het nummer 0498 46 88 81.

Veel succes!

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren